Friday, October 23, 2009

HaDiTh 15

Perkara Memelihara Perkataan, Memuliakan Jiran dan Tetamu

1.BeRkAtALaH YaNg BaiK @ DiAm

" Sesungguhnya engkau sentiasa sejahtera selama engkau diam. Tetapi apabila engkau berkata, ditulis bagi engkau atau atas engkau (yang baik atau yang jahatnya)."
(dari hadith Mu'adh bin Jabal)

2.MuLiAkAn JiRaN DaN TeTaMu

"Bahawa pernah dikatakan kepada Rasulullah hal seorang perempuan yang bersembahyang pada waktu malam, dan berpuasa pada waktu siang. Tetapi sayang sekali, lidahnya jahat selalu menyakiti jirannya. Rasulullah berkata : Tidak ada kebaikan padanya. Dia dalam neraka."

No comments:

Post a Comment